PRIVATLIVSPOLITIK - DANSK

Når du handler med os eller i øvrigt interagerer med os, registrerer og behandler vi, Zealand Coating ApS (”Zealand Coating”, ”os”, ”vi”, ”vores”), personoplysninger om dig, herunder fx som kontaktperson for den virksomhed, hvori du er ansat. Vi er derfor dataansvarlig, og vi har følgende kontaktoplysninger:

Zealand Coating ApS
CVR 35 64 59 26
Tingbjergvej 4
4632 Bjæverskov
Tlf.nr. 45 5687 3530
Mail: info@zealand-coating.com

Nedenfor kan du læse om, hvordan vi – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom, fx databeskyttelsesforordningen (”GDPR”) – indsamler og behandler dine personoplysninger, når du, fx som kontaktperson for den virksomhed, hvori du er ansat, handler med os og/eller i øvrigt tager kontakt til os, herunder i fx forbindelse med at du ansøger om en stilling hos os.

Når du som kunde, leverandør eller samarbejdspartner handler med os

Når du handler med os, registrerer vi oplysninger om navn på virksomhed, adresse, CVR-nummer samt dine kontaktoplysninger som kontaktperson, herunder fx dit navn, titel, e-mail og telefonnummer.

Formålet med behandlingen er, at vi kan opfylde vores del af den aftale, som din virksomhed indgår med os, herunder fx at afgive en ordre, bekræfte og levere et køb, opkræve/erlægge betaling, yde service fx i forbindelse med reklamationer, kreditering mv.

Vi behandler derfor personoplysningerne på baggrund af vores pligt til at opfylde en kontrakt (GDPR art. 6, stk.1, litra b).

Desuden behandler vi oplysninger om handlen for at kunne overholde lovmæssige krav til fx regnskab og bogføring. Dette sker på baggrund af vores pligt til at overholde en retlig forpligtelse (GDPR art. 6, stk. 1, litra c).

Hvis du er kunde hos os, behandler vi ligeledes oplysninger om samhandlen for at kunne markedsføre nye produkter samt sende tilbud til dig. Baggrunden for behandlingen er både vores legitime interesse i at kunne markedsføre os selv (GDPR art. 6, stk. 1, litra f) samt samtykke (GDPR art. 6, stk. 1, litra a), i det omfang samtykke er påkrævet efter loven.

Som udgangspunkt opbevarer vi oplysninger om vores samhandel i 5 år efter udløbet af det år, hvori handlen blev afsluttet, hvorefter vi sletter dem.

Når du tager kontakt til os

Hvis du tager kontakt til os, behandler vi oplysninger, såsom navn på virksomhed, adresse, CVR-nummer, samt dine kontaktoplysninger som kontaktperson, herunder fx dit navn, titel, e-mail og telefonnummer.

Behandlingens formål er at besvare din henvendelse og servicere dig på bedst mulig vis. Behandlingen finder sted på baggrund af denne legitime interesse (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

Som udgangspunkt opbevarer vi oplysningerne i 5 år efter din henvendelse er besvaret, hvorefter vi sletter dem.

Når du kontakter os i forbindelse med ansøgning

Når du tager kontakt til os med henblik på at søge om ansættelse, behandler vi typisk dit navn, e-mailadresse og telefonnummer, oplysninger fra din ansøgning, dit CV og relevante papirer fx karakter- og/eller eksamensbeviser, anbefalinger tillige med andre oplysninger, som du selv har angivet.

Når du sender din ansøgning, beder vi dig om at overstrege dit CPR-nummer, fx på karakter- og/eller eksamensbeviser, idet vi ikke har behov for at kende dette. Desuden opfordrer vi til, at din ansøgning ikke indeholder følsomme personoplysninger (fx oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, helbredsoplysninger mv.)

Vi behandler ovenstående personoplysninger om dig med det formål at evaluere din ansøgning, herunder dine kompetencer og kvalifikationer, samt hvorvidt vi vil tilbyde dig ansættelse.

Baggrunden for at kunne behandle dine personoplysninger er vores vurdering af dig i relation til en konkret stilling inden indgåelse af en eventuel ansættelsesaftale (GDPR art. 6, stk. 1, litra b) tillige med vores legitime interesse i at behandle og opbevare dine personoplysninger med henblik på en eventuel ansættelse (GDPR art. 6, stk. 1, litra f). Indhenter vi referencer, vil retsgrundlaget være dit samtykke (GDPR art. 6, stk. 1, litra a).

Som udgangspunkt opbevarer vi oplysningerne i 6 måneder, efter at du har modtaget et afslag, hvorefter vi sletter dem, medmindre du har samtykket til, at vi opbevarer dem i længere tid.

Modtagere af dine personoplysninger og videregivelse til tredjemand

Vi behandler dine oplysninger fortroligt, og udover videregivelse til fragtmand med det formål at levere et eventuelt køb, videregiver vi som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjemand uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet hertil i henhold til loven, eller i tilfælde af at det er nødvendigt for at forfølge de ovenfor beskrevne formål.

Databehandlere og overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Når vi behandler dine personoplysninger, kan vi gøre brug af databehandlere, der behandler oplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Sådanne databehandlere vil være underlagt fortrolighed og forpligtelser til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der lever op til lovgivningen.

Vi indgår skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Dine personoplysninger føres som udgangspunkt ikke ud af EU/EØS.

For det tilfælde at overførsel ud af EU/EØS måtte være nødvendig for at forfølge et eller flere af ovenstående formål, vil en sådan overførsel finde sted i fuld overensstemmelse med relevant databeskyttelseslovgivning og med behørigt overførselsgrundlag som eksempelvis EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du ret til at

  • anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
  • få behandlingen af dine oplysninger begrænset
  • modsætte dig behandlingen (fx i relation til behandling af personoplysninger til brug for direkte markedsføring)
  • trække et afgivet samtykke til behandling af dine oplysninger tilbage ved at skrive til info@zealand-coating.com (tilbagekaldelsen har ikke betydning for lovligheden af behandlingen foretaget før til tilbagekaldelse af dit samtykke)
  • anmode om at modtage de oplysninger, du har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportalitet)
  • indgive klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet (læs mere om indgivelse af klage her: Datatilsynet)

 

Ovennævnte rettigheder kan være underlagt begrænsninger eller betingelser, sådan at du fx ikke i alle tilfælde har ret til sletning mv.